Accoya® trä

Interwood introducerar Accoya® trä på den svenska marknaden. Accoya är ett behandlat trä med helt unika egenskaper som lämpar sig för krävande utomhusmiljöer såsom i dörrar, fönster, fasadpaneler och altandäck. Accoya® är resultatet av mer än 80 års forskning och utveckling av att modifiera trä genom acetylering.

Accoya® trä är framtidens trämaterial och har unika egenskaper som revolutionerar marknaden.  Dessutom lämnas 50 års garanti på obehandlat Accoya® trä använt utomhus vilket i säg är unikt! Accoya® säljs som sågad kantad trävara i olika dimensioner och längder. Det är i grunden en snabbväxande Radiata pine som är mer eller mindre är kvistrent. Det kan bearbetas som vilken fura som helst.

Våra svenska snickerikunder som jobbat med materialet ger samtliga ett gott omdöme. Med tanke på dess egenskaper bör det vara väldigt intressant för dörr- och fönstertillverkare som ofta stöter på reklamationer som beror på träets rörelse.

Accoya® trä har egenskaper som matchar eller överträffar de tropiska träslagen men tillverkas med hjälp av en giftfri process och använder trä från förnyelsebara FSC-certifierade skogar. Accoya®-trä är helt genomgående modifierat, inte bara på ytan som traditionella ytbehandlingar.

Denna modifieringsteknik har två huvudsakliga fördelar:
- Genom att använda ett uppbåd av beprövade analystekniker försäkrar sig Accoya®-träets tillverkare om att alla partier har genomgående jämn kvalitet och når högsta möjliga nivå för hållbarhet och dimensionell stabilitet jämfört med oförutsägbarheten i andra val.
- När Accoya®-trä sågas till eller sätts ihop finns det inga exponerade icke acetylerade ytor i några dimensioner. Det utesluter behovet av att använda ytterligare kemiska konserveringsmedel på plats, som behövs för icke modifierat eller ytbehandlat virke

 


Accoya tester                           Accoya Broschyr                 Produktblad

 

 

 


ImageImage

Processen

Träacetylering är en process som har studerats av forskare världen över i mer än 80 år. Den här metoden att förbättra trä har visat sig ge en sådan överlägsen prestanda att den länge använts som den "gällande standarden" mot vilka andra metoder jämförs.

De fysikaliska egenskaperna för alla material bestäms av deras kemiska strukturer. Trä innehåller ett överflöd av en kemisk grupp som kallas för "fria hydroxyler". Fria hydroxyl-grupper absorberar och frigör vatten beroende på förändringarna i de klimatförhållanden som träet exponeras för.
 Det är huvudorsaken till att trä sväller och krymper. Man tror även att enzymers spjälkning av trä startar i de fria hydroxylerna - vilket är en av huvudorsakerna till att trä har anlag till att förmultna.
Acetyleringen förändrar effektivt de fria hydroxylerna inne i träet till acetylgrupper. Det görs genom att reagera träet med ättiksyraanhydrid, som kommer ifrån ättiksyra (förtunnad vinäger). När den fria hydroxyl-gruppen har omvandlats till en acetylgrupp förminskas träets förmåga att suga upp vatten väsentligt, vilket gör att träet är mer formstabilt och extremt hållbart. Processen genomförs i en tryckkammare där man genom vakuum får genomgående modifiering av träet.
 Image

 

Formstabilitet och överlägsen prestanda

Oberoende tester genomförda av TRADA visar att acetylerat trä har minimal vridning, även under experimentella förhållanden som syftar till kupning. I dessa tester överträffar Accoya® trä andra träslag som vanligtvis används till fasadpaneler. Fördelarna med en sådan stabilitet är särskilt viktiga i användningsområden där träet skall målas eftersom stabiliteten i Accoya® medför mindre frekvent underhåll än för annan träpanel.

Accoya® har testats under lång tid i alla typer av väderförhållanden – både över och under marken och till och med i vatten – och har visat sig stå emot de allra tuffaste utomhusmiljöer. Den enastående hållbarheten och formstabiliteten betyder att Accoya® trä kräver betydligt mindre underhåll, eftersom färg och bets stannar där de ska vara, på träet. Testresultaten mellan Accoya® trä och icke modifierat trä visar varje gång att ytbehandlingar varar upp till 3 gånger längre på Accoya® trä.

 

 

 

Image
Image
 

Lämpliga användningsområden

Det finns många användningsområden för produkten där dess egenskaper ger arkitekter och designers fritt spelrum. För den svenska marknaden är det naturligtvis dörr- och fönsterindustrin som kan se stora vinster i materialet.

Beklädnader och fasadpaneler 

Accoya®-trä är lämpligt för beklädnader och fasader och är det idealiska valet där estetik och långa intervall mellan underhållen krävs. Formstabiliteten, hållbarheten och den naturliga UV-resistensen för Accoya®-trä ger en minskad totalkostnad under sin hela livsperiod.
Image

 

Altandäck

Vid utformning av altandäck är det viktigt med naturlig skönhet, styrka och prestanda i alla väder. Ett hållbart trä med enastående egenskaper och dimensionell stabilitet är önskvärt. Det är även avgörande att träet är giftfritt och därför säkert för både människor och husdjur. Accoya®-trä uppfyller dessa krav.

Fönsterkarmar, dörrar & jalusier

Accoya®-trä är naturligt isolerande och är mer hållbart och formstabilt än andra träslag. Det betyder att fönster inte sväller fast, dörrar alltid kan öppnas lätt och jalusier behåller sin naturliga skönhet. Accoya®-trä kan målas med täckande, halvgenomskinlig eller transparent färg, och dess lägre underhållskrav sänker kostnaderna.

Utomhusmöbler och -utrustning

Accoya®-trä är perfekt för bord, stolar, trähus, lekplatser, planteringslådor och trädgårdsvirke eftersom det är giftfritt och kan motstå olika väderförhållanden och hålla i minst 25 år även under mark. 

 

Accoya® och miljön

Genom att avsevärt förbättra hållbarheten och formstabiliteten för snabbväxande och rikligt förekommande certifierade träslag, ger Accoya®-trä positiva miljöfördelar i jämförelse med långsamt växande hårdträslag (som ofta kommer från icke förnyelsebara källor), trä behandlat med giftiga kemikalier och icke förnyelsebara koldioxidintensiva material som plast, stål och betong.

- Accoya®-träets patenterade modifieringsprocess är giftfri och tillsätter inget i träet som inte redan finns där i naturligt tillstånd
- Klass 1 hållbarhet – ger möjlighet till en lång livslängd, förbättrad koldioxidbindning och lägre materialförbrukning över dess livslängd i jämförelse med andra material
- Enastående formstabilitet och förbättrad hårdhet, som resulterar i lägre underhåll och därför färre ytbehandlingar (strykningar) under produktens livstid
- Överlägsen termisk isolering, som ger energikonserveringsfördelar när det används för tillämpningar som fönster och dörrar
- Allt Accoya®-trä tillverkas av välskötta förnyelsebara källor inklusive FSC, PEFC och andra regionala certifierade träslag
- Lågt koldioxidavtryck: Accoya®-trä är en miljömässig ersättare för koldioxidintensiva material
- Kompatibel med miljön: 100 % återvinningsbart och återanvändbart, naturligt förnyelsebart
- Snabbt förnyelsebara material: använder rikligt förekommande och snabbväxande trädarter
- Accoya®-trä är Svanen märkt
Image
  
Ytterligare information hittar du på www.accoya.com.